Kalusto:

1+4 takseja 2 kpl

1+6 takseja 2 kpl, joista toinen paari- ja
toinen inva/paarivarustuksella

1+7 taksi 1 kpl inva/paarivarustuksella

1+8 taksi (vara- /vuokra-auto)

1+14 joukkari inva/paarivarustuksella

1+16 joukkari 2 kpl

1+19 joukkari

2 kpl pienjakeluautoja

Linja-autoja 2 kpl à 50 paikkaa